Op Eigen Houtje Meubels Privacy Verklaring

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw  persoonsgegevens worden verzameld door Op Eigen Houtje Meubels en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw  gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw  gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Op Eigen Houtje Meubels verwerkt:

Deze gegevens zijn verplicht om aan te leveren en zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten.

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Er worden geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerkt.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Op Eigen Houtje Meubels persoonsgegevens verwerkt

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Op Eigen Houtje Meubels verwerkt ook persoonsgegevens als Op Eigen Houtje Meubels hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die Op Eigen Houtje Meubels nodig heeft voor de belastingaangifte.

Analytics: De website van Op Eigen Houtje Meubels verzamelt uw  gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw  persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming, dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Op Eigen Houtje Meubels verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst (zoals bijvoorbeeld de leverancier van de loungekussens ) met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Op Eigen Houtje Meubels neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Op Eigen Houtje Meubels) tussen zit.

 

Opslag

De gegevens / e-mails die Op Eigen Houtje Meubels ontvangt en verwerkt worden opgeslagen/ gehost door Transip. Tevens worden er fysieke kopieën van facturen (met naam-adresgegevens bewaard op het vestigingsadres van  Op Eigen Houtje Meubels. (t.b.v. belastingdienst)

 

Opslag periode

Uw persoonsgegevens worden voor langere tijd bewaard door Op Eigen Houtje Meubels, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw  gegevens langer moeten bewaren. (t.b.v. de belastingdienst; maximaal 7 jaar)

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden maximaal 26  maanden bewaard binnen Google Analytics.

  

Cookies, of vergelijkbare technieken

Op Eigen Houtje Meubels gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Op Eigen Houtje Meubels gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de  website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Beveiliging

Op Eigen Houtje Meubels neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op suzanne@op-eigen-houtje-meubels.nl. Op Eigen Houtje Meubels heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– Uw bezoek aan de website van Op Eigen Houtje Meubels is beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Op Eigen Houtje Meubels privé is.

 

Uw rechten

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Op Eigen Houtje Meubels en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Op Eigen Houtje Meubels een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Op Eigen Houtje Meubels van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar suzanne@op-eigen-houtje-meubels.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Op Eigen Houtje Meubels u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Op Eigen Houtje Meubels reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Op Eigen Houtje Meubels wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Op Eigen Houtje Meubels behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Op Eigen Houtje Meubels dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Op Eigen Houtje Meubels te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

 

Contactgegevens

Op Eigen Houtje Meubels, gevestigd te Pijnacker

www.op-eigen-houtje-meubels.nl

suzanne@op-eigen-houtje-meubels.nl