Algemene voorwaarden

Van “Op Eigen Houtje Meubels”. Deze versie is geldig vanaf 23-10-2020

 

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden artikelen van Op Eigen Houtje Meubels.

1.2  Alle uitgebrachte pdf offertes van Op Eigen Houtje Meubels zijn geldig voor een termijn van maximaal 5 dagen. (tenzij anders vermeld staat op de offerte)

1.3 Zodra de klant schriftelijk akkoord geeft voor de bestelling/offerte, geeft de klant  te kennen dat deze akkoord is met de algemene voorwaarden en de offerte. De koopovereenkomst  is nu definitief.

1.4 Als een klant aanpassingen in de definitieve opdracht wenst te hebben, heeft Op Eigen Houtje Meubels het recht om de prijs te herzien i.v.m. meerwerk.

1.5 Als een klant contact opneemt met Op Eigen Houtje Meubels, geeft de klant toestemming voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens. De privacy verklaring van Op Eigen Houtje Meubels (en de manier waarop uw  persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt) is terug te vinden onderaan de home page van deze website.

 

 

 2. Betaling

2.1 Indien er een artikel besteld wordt dat speciaal voor de klant gemaakt zal worden,  is Op Eigen Houtje Meubels genoodzaakt een aanbetaling te vragen. (Tenzij anders vermeld in de offerte.)

2.2 Na de bestelling kan de klant de aanbetaling (minimaal 50% of desgewenst het gehele bedrag ) betalen per overschrijving. (Het rekeningnummer staat vermeld op de offerte of factuur).

2.3 Het restbedrag dient 3 dagen voor aflevering/afhalen per overschrijving betaald te zijn. Tenzij anders vermeld staat op de offerte. (De betalingsvoorwaarden die op de offerte staan zijn leidend)

 

 3. Levering/Retourneren

3.1 Tijdens de bestelprocedure zal Op Eigen Houtje Meubels de verwachte levertijd aangeven. De door Op Eigen Houtje Meubels opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering (een afwijking van maximaal 1 week is mogelijk). Eventuele grotere afwijkingen in de levertijd als gevolg van overmacht (bijvoorbeeld door ziekte) zullen in goed overleg plaats vinden. De levertijd gaat in vanaf het moment dat de klant akkoord geeft voor de offerte.

3.2 Bestellingen kunnen worden verzonden/afgeleverd door Op Eigen Houtje Meubels of kunnen worden afgehaald bij Op Eigen Houtje Meubels. De verzendkosten zijn afhankelijk van de afstand. Of een bestelling wordt verzonden of afgehaald, en wat de daarbij behorende kosten zijn, wordt besproken alvorens de bestelling definitief is.

3.3 Bestellingen die worden bezorgd door Op Eigen Houtje Meubels zullen bij u tot de voordeur op de begaande grond gebracht worden. Hierna zal Op Eigen Houtje Meubels de klant helpen om de meubels naar de juiste locatie in huis of tuin te brengen,  maar Op Eigen Houtje Meubels is hierbij niet meer verantwoordelijk voor het bereiken van de gewenste locatie. Of de meubels door de deur/trapgat passen, is hierbij de verantwoordelijkheid van de klant. In overleg kan er naar een juiste oplossing  gezocht worden.  Mocht er hierdoor meerwerk ontstaan voor Op Eigen Houtje Meubels dan heeft Op Eigen Houtje Meubels het recht om de prijs te herzien i.v.m. meerwerk.

3.4 Er wordt door Op Eigen Houtje Meubels altijd geprobeerd om het bezorgen van grote bestellingen door 2 mensen te laten doen, maar dit is niet altijd mogelijk. Als Op Eigen Houtje Meubels maar met 1 persoon een grote bestelling gaat afleveren bij de klant, kan de klant gevraagd worden om een handje te helpen bij het lossen van de bestelling.

3.5 Artikelen dienen bij aflevering/afhalen gecontroleerd te worden. Is het artikel defect of incompleet afgeleverd of afgehaald, dan dient de klant dit direct te melden. Het probleem zal z.s.m. opgelost worden. Nadat de artikelen door de klant in ontvangst zijn genomen, gaat het eigendom en daarmee het risico van beschadiging en verlies op de klant over.

3.6 Alle artikelen die Op Eigen Houtje Meubels verkoopt, worden in opdracht en naar wens van de klant gemaakt en zijn daarom niet te retourneren.

3.7 Op Eigen Houtje Meubels is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, door welke oorzaak dan ook, welke ontstaan is aan de klant, aan zaken van de klant, aan derden of aan zaken van derden.

 

4. Garantieperiode

4.1 Heeft de klant bij Op Eigen Houtje Meubels een artikel gekocht en gaat deze binnen een bepaalde tijd stuk? De garantie periode die Op Eigen Houtje Meubels geeft op artikelen bedraagt 1 jaar. Om hier gebruik van te kunnen maken moet er een gegronde klacht zijn.

4.2 Een klacht is ongegrond als deze veroorzaakt is door:

  • onjuiste opslag/plaatsing of onjuist/geen onderhoud door koper of door derden
  • reparaties of wijzigingen die door de klant of derden aan het artikel zijn verricht
  • gevolg door onredelijk, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik
  • het werken van hout (hout is een natuurproduct en zal krimpen en uitzetten door o.a. luchtvochtigheid wisselingen)
  • scheurtjes, splintervorming, hars of krom trekken van hout (door weersinvloeden zou dit kunnen gebeuren)
  • vergrijzing (door weersinvloeden zal het hout vergrijzen, ook bij transparante behandelingen)
  • afwijkende houtkleur van foto’s op de website van Op Eigen Houtje Meubels. De getoonde houtkleuren (voor of na evt. behandeling) zijn bij benadering. Gebruikt hout kan door eerder gebruik en levensduur onderling iets verschillen van kleur.

4.3 Mocht er binnen de garantie periode een klacht zijn, is de klant verplicht dit binnen 1 week na constatering te melden. Er kan contact opgenomen worden met Op Eigen Houtje Meubels per e-mail, post en/of telefonisch. De klacht  zal dan z.s.m. bekeken worden en er zal geprobeerd  worden, dit naar ieders tevredenheid op te lossen.